Kurumsal Hizmetler
25 Eylül 2019


   Kurumsal Yapı   

LİSTE
ESH. BİRİM SORUMLULARI LİSTESİ0.pdf

PLAN
EYLEM PLANI0.pdf

PROSEDÜR
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ İLETİŞİM PROSEDÜRÜ0.pdf
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ0.pdf

FORM
HEDEF DEĞERLENDİRME FORMU0.pdf

YARDIMCI DOKÜMAN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR1.pdf
KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER0.pdf
MİSYON ,VİZYON VE DEĞERLERİMİZ0.pdf
ORDU EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI0.pdf

    Kalite Yönetimi   
FORM
DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU0.pdf
KOMİTE TOPLANTI TUTANAĞI0.pdf
DÖF SONUÇLANDIRMA TAKİP FORMU0.pdf


LİSTE
SKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KURUL KOMİSYON KOMİTE EKİP VB. GÖREVLENDİRME LİSTESİ0.pdf
ESH. BİRİM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ0.pdf
KOMİTE GÖREVLENDİRME LİSTESİ0.pdf


PLAN
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI1.pdf


PROSEDÜR
KALİTE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ0.pdf

TALİMAT
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TALİMATI0.pdf
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET TALİMATI0.pdf
ÖZ DEĞERLENDİRME TALİMATI0.pdf
EĞİTİM KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI0.pdf
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI0.pdf
ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI0.pdf


YARDIMCI DOKÜMAN
KALİTE YÖNETİMİ ORGANİSAZYON ŞEMASI0.pdf
KOMİTE TOPLANTILARI DUYURU FORMU0.pdf   Doküman Yönetimi   

FORM
DOKÜMAN TAKİP FORMU0.pdf
YENİ DOKÜMAN – REVİZYON VE DOKÜMAN İPTALİ İÇİN; İSTEK FORMU0.pdf
DOKÜMAN DAĞITIM VE GERİ ALMA FORMU0.pdf


LİSTE
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ1.pdf
SKS BÖLÜM KISALTMALARI LİSTESİ0.pdf

TALİMAT
DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ TALİMATI0.pdf
DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLARIN YÖNETİMİ TALİMATI0.pdf


   Risk Yönetimi   

FORM
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ RİSK ANALİZ FORMU0.pdf
KÖK NEDEN ANALİZ FORMU0.pdf

PROSEDÜR
RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ0.pdf

YARDIMCI DOKÜMAN
RİSK DEĞERLENDİRME ANKETİ0.pdf

PLAN
RİSK YÖNETİM PLANI0.pdfİstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

FORM
İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM FORMU0.pdf

TALİMAT
İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM TALİMATI0.pdf   Eğitim Yönetimi   

FORM
EĞİTİM İHTİYAÇ FORMU0.pdf
EĞİTİM KATILIM FORMU0.pdf
GÖREVE YENİ BAŞLAYAN PERSONEL GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ KAYIT FORMU0.pdf
EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU0.pdf
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ HASTA VE HASTA YAKINI EĞİTİM KAYIT FORMU0.pdf

PLAN
YILLIK EĞİTİM PLANI1.pdf

PROSÜDÜR
EĞİTİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ0.pdf

REHBER
GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ0.pdf

TALİMAT
HASTA, HASTA YAKINI VE BAKICISINA VERİLEN EĞİTİM TALİMATI0.pdf

YARDIMCI DOKÜMAN
MESANE KATATERİ BULUNAN HASTA BİLGİLENDİRME KARTI0.pdf
BASI YARASI ÖNLEME VE BAKIMI HASTA VE HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME KARTI0.pdf
KOLOSTOMİLİ İLEOSTOMİLİ HASTA BİLGİLENDİRME KARTI0.pdf
NEBÜLİZATÖR KULLANAN HASTA BİLGİLENDİRME KARTI0.pdf
NAZOGASTRİK SONDA İLE BESLENEN HASTA BİLGİLENDİRME KARTI0.pdf
TRAKEOSTOMİLİ HASTA BİLGİLENDİRME KARTI0.pdf
PEG İLE BESLENEN HASTA BİLGİLENDİRME KARTI0.pdf
OKSİJEN TÜPÜ VE KONSANTRATÖRÜ KULLANAN HASTA BİLGİLENDİRME KARTI0.pdf
ANTİKOAGULAN İLAÇ KULLANAN HASTA VE HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME KARTI0.pdf   Malzeme ve Cihaz Yönetimi   

FORM
EKİP ARACI SAYISI FORMU0.pdf (TSİM DOKÜMANI)
TIBBİ CİHAZ VE EKİPMAN SAYISI FORMU0.pdf (TSİM DOKÜMANI)
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ARACI ACİL MÜDAHALE SETİNDE VE ZİYARET ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN İLAÇ MALZEME EKİPMAN LİSTESİ VE KONTROL FORMU 3.pdf
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL MÜDAHALE SETİNDE VE ZİYARET ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN İLAÇ MALZEME EKİPMAN LİSTESİ VE KONTROL FORMU0.pdf
EKG CİHAZI BAKIM VE TAKİP FORMU0.pdf
SEDYE VE SEDYE KIZAĞI BAKIM VE TAKİP FORMU0.pdf
OKSİJEN TÜPLERİ GÜNLÜK KONTROL FORMU0.pdf
ASPİRATÖR BAKIM VE TAKİP FORMU0.pdf
HBTC ( KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI ) KALİTE KONTROL FORMU0.pdf
ANTİANKSİETİK İLAÇ TAKİP FORMU0.pdf
AMBULANS TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU0.pdf

TALİMAT
HBTC (KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI) BAKIM KULLANIM VE TEMİZLİK TALİMATI0.pdf
HBTC (KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI) KALİTE KONTROL ÇALIŞMA TALİMATI0.pdf
AMBULANS VE TIBBİ MALZEME TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI0.pdf
LİSTE
TIBBİ CİHAZ ENVANTER LİSTESİ0.pdf


PROSEDÜR
MALZEME VE CİHAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ0.pdf   Tıbbi Kayıtlar   

FORM
BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SORUN BİLDİRİM VE KAYIT FORMU0.pdf
GÜNLÜK RANDEVU FORMU1.pdf
KOORDİNASYON MERKEZİ YENİ HASTA TAKİP FORMU (KOPYA).xlsx
112 İLE NAKLİ SAĞLANAN HASTA TAKİP FORMU (KOPYA).xlsx
AYLIK ÇIKARILAN HASTA TAKİP FORMU1.pdf
HASTA NAKİL TAKİP FORMU0.pdf
HİZMETE KABUL EDİLEN GÜNLÜK HASTA BİLGİ FORMU0.pdf
ESH. BİRİMLERİ AYLIK NAKLİ SAĞLANAN HASTA TAKİP FORMU0.xlsx (KOPYA)
AYLIK ZİYARET EDİLEN HASTA TAKİP FORMU0.xlsx
GÜNLÜK ZİYARET EDİLEN HASTA TAKİP FORMU0.xlsx
ÇAĞRI MERKEZİ NÖBET LİSTESİ0.xlsx
LİSTE
EVDE SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (ESYS) ROL GRUPLARI VE YETKİ TANILAMA LİSTESİ0.pdf
HASTA DOSYA KODLAMASININ LİSTESİ0.pdf
HASTA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN DOKÜMANLARIN LİSTESİ0.pdf
HASTA LİSTESİ0.pdf
KLASÖRDE BULUNAN HASTA İSİMLERİ LİSTESİ0.pdf

PROSEDÜR
TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ0.pdf
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİNE İLİŞKİN SÜREÇLERİN YÖNETİLMESİ PROSEDÜRÜ0.pdf
   Sağlıklı Çalışma Yaşamı   

FORM
GÖREVLİ PERSONEL SAYISI FORMU0.pdf (TSİM DOKÜMANI)
HAFTALIK HEKİM MOBİL ARAÇ ÇALIŞMA FORMU0.pdf
PERSONEL HAFTALIK ÇALIŞMA FORMU0.pdf

NÖBET DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU0 (Kopya).doc

AYLIK NÖBET LİSTESİ FORMU0 (Kopya).doc

LİSTE
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN LİSTESİ0.pdf

PLAN
PERSONEL TEMİN PLANI0.pdf
YILLIK HEDEF PLANI0.pdf
TALİMAT
ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ UYGULAMA TALİMATI0.pdf
YARDIMCI DOKÜMAN
GÜNLÜK DEVAM İZLEM ÇİZELGESİ0.pdf