Gösterge Yönetimi
30 Aralık 2020

     Göstergelerin İzlenmesi    
LİSTE

KALİTE GÖSTERGELERİ LİSTESİ0.pdf

PROSEDÜR
GÖSTERGELERİN İZLENMESİ PROSEDÜRÜ0.pdf


YENİ VERİ TOPLAMA FORMLARI 

VERİLEN RANDEVULARIN GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf
HASTA BAŞI ZİYARET ORTALAMASI VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf
BİRİME YENİDEN BAŞVURU ORANI VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf
BAŞVURUNUN ZAMANINDA KARŞILANMA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf   Kalite Göstergeleri   

GÖSTERGE KARTLARI VE VERİ TOPLAMA FORMLARI


Aylık Göstergeler


Düzeltici-Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı
DÖF SONUÇLANDIRMA ORANI GÖSTERGE KARTI0.pdf

VERİ TOPLAMA FORMU
DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İZLEME FORMU0.pdf
Başvuru Sonrası Randevu Gerçekleştirilme Süresi
BAŞVURU SONRASI RANDEVU GERÇEKLEŞTİRİLME SÜRESİ GÖSTERGE KARTI0.pdf

VERİ TOPLAMA FORMU
BAŞVURU SONRASI RANDEVU GERÇEKLEŞTİRİLME SÜRESİ AYLIK VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf
Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması
HASTA BAŞINA YILLIK ZİYARET ORTALAMASI GÖSTERGE KARTI0.pdf


VERİ TOPLAMA FORMU
HASTA BAŞI ZİYARET ORTALAMASI VERİ TOPLAMA FORMU1.pdf

Hizmete Kabul Edilen Hasta Oranı
HİZMETE KABUL EDİLEN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI1.pdf


VERİ TOPLAMA FORMU
HİZMETE KABUL EDİLEN HASTA ORANI AYLIK VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf
Verilen Randevuların Gerçekleştirilme Oranı
VERİLEN RANDEVULARIN GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI GÖSTERGE KARTI0.pdf

VERİ TOPLAMA FORMU
VERİLEN RANDEVULARIN GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf
Çalışanlara Yönelik Gerçekleşen Fiziksel Şiddet Olay Sayısı
ÇALIŞANLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞEN FİZİKSEL ŞİDDET OLAY SAYISI GÖSTERGE KARTI0.pdf

VERİ TOPLAMA FORMU
ÇALIŞANLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞEN SÖZEL VEYA FİZİKSEL ŞİDDET OLAY VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf

Çalışanlara Yönelik Gerçekleşen Sözel Şiddet Olay Sayısı
ÇALIŞANLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞEN SÖZEL ŞİDDET OLAY SAYISI GÖSTERGE KARTI0.pdf

VERİ TOPLAMA FORMU
ÇALIŞANLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞEN SÖZEL VEYA FİZİKSEL ŞİDDET OLAY VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf

Kan Ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı
KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZ KALMA ORANI GÖSTERGE KARTI0.pdf

VERİ TOPLAMA FORMU
KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZ KALAN ÇALIŞAN AYLIK VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf


Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı 
KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI ORANI GÖSTERGE KARTI0.pdf

VERİ TOPLAMA FORMU
KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI AYLIK VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf

Personelin Devir Hızı
PERSONEL DEVİR HIZI GÖSTERGE KARTI0.pdf

VERİ TOPLAMA FORMU
PERSONEL DEVİR HIZI VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf

Düşen Hasta Oranı
DÜŞEN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI0.pdf

VERİ TOPLAMA FORMU
DÜŞEN HASTA BİLDİRİM FORMU0.pdf

Bası Ülseri Oranı
BASI ÜLSERİ ORANI GÖSTERGE KARTI0.pdf


VERİ TOPLAMA FORMU
BASI ÜLSERİ ORANI AYLIK VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf
Malnütrisyon Takip Oranı
MALNÜTRİSYON TAKİP ORANI GÖSTERGE KARTI1.pdf


VERİ TOPLAMA FORMU
MALNÜTRİSYON ORANI VERİ TOPLAMA FORMU2.pdf

Bilgi Ve Belge Açısından Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

BİLGİ VE BELGE AÇISINDAN EKSİKSİZ HASTA DOSYASI ORANI GÖSTERGE KARTI0.pdf

VERİ TOPLAMA FORMU
BİLGİ VE BELGE AÇISINDAN EKSİKSİZ DOLDURULAN HASTA DOSYASI ORANI VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf

3 Aylık Göstergeler

Birime Yeniden Başvuru Oranı
BİRİME YENİDEN BAŞVURU ORANI GÖSTERGE KARTI0.pdf


VERİ TOPLAMA FORMU
YENİDEN BAŞVURU ORANI 3 AYLIK VERİ TOPLAMA FORMU0.pdf


Yıllık Göstergeler


Sağlık Taraması Yapılan Personel Oranı
SAĞLIK TARAMASI YAPILAN PERSONEL ORANI GÖSTERGE KARTI0.pdf

VERİ TOPLAMA FORMU
SAĞLIK TARAMASI YAPILAN PERSONEL ORANI VERİ TOPLAMA FORMU0.pdfİlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı
İLAÇ HATALARININ GERÇEKLEŞME SAYISI GÖSTERGE KARTI0.pdf

VERİ TOPLAMA FORMU
İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM FORMU0.pdf